پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

کدعنواننوعتاريخ شروعتاریخ انقضاءمهلت دریافت اسناد شرکتمهلت ارسال پیشنهاداتمشاهده اطلاعات کامل
14001پروژه حمل زباله جديد! مناقصه 1400/01/141400/02/171400/01/241400/02/05مشاهده اطلاعات کامل
161تامین نیروی انسانی مناقصه 1399/12/111400/01/311399/12/251400/01/16مشاهده اطلاعات کامل
25آگهی تجدید مزایده عمومی مزايده 1399/11/211399/11/211399/11/211399/11/21مشاهده اطلاعات کامل
99/85آگهی مزایده اجاره املاک مزايده 1399/10/201399/10/301399/10/301399/10/30مشاهده اطلاعات کامل
99/85آگهی تجدید مزایده عمومی بهره برداری از خطوط اتوبوسرانی مزايده 1399/07/271399/08/171399/08/171399/08/17مشاهده اطلاعات کامل
99/219نوبت اول آگهی مزایده عمومی اجاره بازارهای میوه و تره بار مزايده 1399/07/021399/07/141399/07/141399/07/14مشاهده اطلاعات کامل
99/108نوبت اول آگهی تجدید مناقصه عمومی واگذاری پروژه های عمرانی مناقصه 1399/07/071399/07/271399/07/271399/07/27مشاهده اطلاعات کامل
99/108مناقصه خرید گل و گیاه مناقصه 1399/06/131399/06/131399/06/131399/06/13مشاهده اطلاعات کامل
99/108مناقصه عمومی پروژه های عمرانی مناقصه 1399/06/131399/06/131399/06/131399/06/13مشاهده اطلاعات کامل
99/108مناقصه عمومی پروژه های عمرانی مناقصه 1399/05/051399/05/231399/05/231399/05/23مشاهده اطلاعات کامل
< >
   آرشيو

5.7.4.0
گروه دورانV5.7.4.0